#
Baltra Cordless Kett...
Nrs.1,365.00 Nrs.1,095.00
AURA AU18KMT 1.8L Ke...
Nrs.1,065.00 Nrs.935.00
AURA AU18KMR 1.8L Ke...
Nrs.1,065.00 Nrs.935.00
Baltra Whistling Ket...
Nrs.2,835.00 Nrs.2,245.00
Baltra Whistling Ket...
Nrs.2,645.00 Nrs.2,095.00
Baltra Cordless Kett...
Nrs.1,625.00 Nrs.1,295.00
Baltra Cordless Kett...
Nrs.1,545.00 Nrs.1,225.00
Yasuda Kettle YS-25A...
Nrs.1,130.00 Nrs.995.00
Yasuda Kettle YS-18A...
Nrs.1,080.00 Nrs.945.00
Yasuda Kettle YS-18A...
Nrs.930.00 Nrs.815.00